Uwaga

Budowa Saktuarium

Budowa Sanktuarium

Mój najpiękniejszy skarb to moja Matka

Sanktuarium Świętości Życia w budowie

Brakowało mi Matki więc uczyniłem Ją.

Uczyniłem Maryję moją Matką, zanim ona mnie poczęła.

Teraz jestem naprawdę człowiekiem jak wszyscy ludzie.

Niczego już im nie mam do pozazdroszczenia,

bo i ja mam Matkę. Prawdziwą

Brakowało mi tego.

Moja Matka nazywa się Maryja - mówi Bóg

                  Michel Quoist - Modlitwa i czyn

 

Parafianie ze Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu wraz z ks. Proboszczem proszą o pomoc w udźwignięciu budowy kościoła na osiedlu Edwardowo. Foto


Drodzy Darczyńcy!

Dziękując za ofiary, wdzięcznym sercem zapewniamy o modlitwie w intencji Waszych rodzin. W każdą sobotę, prosimy za pośrednictwem Najświętszej Maryi Patronki Świętości Życia, aby łaskami jej Syna napełnione było życie Wasze i wszystkich tych, których kochacie. Modlimy się w murach Sanktuarium Świętości Życia o świętość dla siebie i dla naszych rodzin.

ks. proboszcz Robert Korbik

 

Sanktuarium Świętości Życia - budowa

Ofiary prosimy wpłacać na konto: (NOWE KONTO)

37 1240 6902 1111 0010 6274 9209 (Pekao SA)
Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu
ul. B. Leśmiana 2A, 60-194 Poznań
NIP 7792362879, REGON 301190476

 

przelew darowizny xls

 

 
Wpłatę z dopiskiem darowizna na cele kultu religijnego można odliczyć od podstawy opodatkowania. Ustawa o podatku dochodowym: rozdz. 5; art. 18;  p.1b. - Podstawę opodatkowania, stanowi dochód ustalony po odliczeniu darowizn na cele kultu religijnego (maksymalnie 6 % dochodu).