Uwaga

Kręgi rodzin – Domowy Kościół

Domowy Kościół jest dla Tych, którzy chcą:

  • pielęgnować miłość małżeńską,
  • umacniać swoją wiarę,
  • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi,
  • doświadczać życia we wspólnocie.

Domowy Kościół jest jedną z gałęzi Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego.
Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Spotkania odbywają się w małych grupach (zwanych kręgami).
Każdy krąg to od 4 do 7 par małżeńskich.
Spotykamy się jeden raz w miesiącu by:

  • budować wspólnotę ludzi wierzących,
  • wspólnie modlić się,
  • formować się – czyli poznawać i pogłębiać prawdy wiary, wprowadzać w życie praktyki religijne, zgłębiać tematy dotyczące jedności małżeńskiej i rodzinnej.


W naszej Parafii tworzymy kolejny krąg rodzin - prosimy o bezpośredni kontakt z Księdzem Proboszczem.

Przydatne linki:
Ogólnopolska strona Domowego Kościoła
Ogólnopolska strona Ruchu Światło-Życie
Diecezjalna strona Ruchu Światło-Życie

 

 


 

Domowy Kościół u Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu

W parafii pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego działa wspólnota Domowego Kościoła- gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Jest to grupa małżeństw chcących razem dążyć do świętości, pomagając sobie wzajemnie.
W tym celu małżeństwa spotykają się raz w miesiącu w tzw. kręgu czyli grupie doskonalących się duchowo osób wraz z kapłanem, zwanym moderatorem, w domu jednego z małżeństw. Spotkanie składa się z trzech części: towarzyskiej, zwanej „dzielenie się życiem”, modlitewnej oraz formacyjnej i trwa do trzech godzin.
U nas w parafii funkcjonują dwie takie grupy- kręgi. Jeden złożony z pięciu małżeństw, ze stażem dwudziestu lat w Domowym Kościele, drugi złożony z siedmiu małżeństw ze stażem półtora roku.