Uwaga

Nowenna pompejańska - jak odmawiać?

Nowenna pompejańska zwana jest nowenną nie do odparcia ze względu na to, iż Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzyma. Objawienie Matki Bożej z tą obietnicą zostało opisane przez bł. Bartola Longa (literatura niżej).
Nowenna pompejańska to jest nowenna różańcowa – przez każdy dzień nowenny po prostu odmawiamy różaniec z dodatkową modlitwą. Jeśli potrzebujesz pomocy – módl się tą nowenną! Zaproś do tej modlitwy innych! Podziel się otrzymanymi łaskami!

Jak odmawiać nowennę pompejańską?

Najczęściej nowennę kojarzy się z dziewięcioma dniami modlitw. W przypadku nowenny pompejańskiej jest inaczej: odmawiamy ją przez 54 dni. Dlaczego? – Wzięło się to stąd, że Matka Boża poleciła odmówić trzy nowenny dziękczynne i trzy błagalne. W sumie daje to 6 nowenn po 9 dni, a więc 6 x 9 = 54. Jednak dla uproszczenia te 54 dni nazywamy po prostu nowenną pompejańską.

Cała nowenna pompejańska trwa więc 54 dni i dzieli się na dwie części po 27 dni. Nazywamy je częścią błagalną i dziękczynną. Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć sobie w kalendarzu dni trwania nowenny – datę rozpoczęcia i zakończenia.

Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Nie wymieniamy listy intencji, ale jedną, najlepiej precyzyjną i konkretną prośbę.

Różaniec – czym jest i jak się na nim modlić?

Każdy widział różaniec, lecz nie każdy umie się nim posługiwać :) Zatem przypomnijmy ogólne założenia, o co pyta wiele osób nie znających zbyt dobrze różańca.

Różaniec składa się z trzech części (radosna, bolesna i chwalebna). W 2002 r. Jan Paweł II dodał część światła, której nie musimy odmawiać w nowennie pompejańskiej (chociaż warto! – więcej…).
Każda część różańca liczy 5 tajemnic – wymienione są one niżej.
Z kolei każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca. Tajemnice te rozważamy modląc się na danej dziesiątce.
Tak więc policzmy: 3 części x 5 tajemnic daje 15 dziesiątek do odmówienia codziennie w nowennie pompejańskiej.

A teraz po kolei, nowenna pompejańska krok po kroku przez 54 dni

Najpierw żegnamy się znakiem krzyża.
Potem podajemy intencję i mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”.
Teraz czas na modlitwy początkowe różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) – odmawiamy jeden raz, na początku nowenny w danym dniu.
Następnie odmawiamy różaniec – piętnaście tajemnic. UWAGA! Nie trzeba ich odmawiać na raz, można podzielić np. tak, ze rano modlimy się tajemnicami radosnymi, w południe tajemnicami bolesnymi, a wieczorem – chwalebnymi.
Po skończeniu każdej części różańca modlimy się krótką modlitwą (błagalną lub dziękczynną) – są one wymienione niżej.
Na samym końcu modlimy się modlitwą „Pod Twoją obronę” oraz trzy razy z ufnością i wiarą mówimy: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami!”

Modlitwy błagalne i dziękczynne w nowennie pompejańskiej

Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej – modlimy się tą modlitwą przez pierwsze 27 dni nowenny.

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej – modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny.

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Więcej na temat Nowenny Pompejańskiej, wyproszonych cudach i łaskach: Literatura

Tajemnice różańcowe w nowennie pompejańskiej

Część pierwsza — Tajemnice Radosne

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  • Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)

  • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  • Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  • Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

  • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  • Biczowanie Pana Jezusa
  • Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  • Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

  • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • Zesłanie Ducha Świętego
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Literatura


Nowenna Pompejańska - książka

Początki Nowenny Pompejańskiej związane są z historią Bartolo Longo, Włocha, początkowo satanisty i antyklerykała, który po nawróceniu rozpoczął gorliwą pracę apostolską i społeczną. Przyczynił się do wzniesienia Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Dokumentował rzetelnie i szeroko okoliczności ówczesnych cudów, łask i objawień. Propagował nabożeństwo Różańca Świętego. W 1980 roku został wyniesiony przez Jana Pawła II do chwały Błogosławionego. 
Nowenna pompejańska - zwana też "nowenną nie do odparcia" - to modlitwa na różańcu. Dzięki tej nowennie wyproszono wiele cudów i łask.
Książka zawiera wskazówki jak odmawiać nowennę pompejańską oraz przedstawia zebrane świadectwa łask. Do księgarni


Nowenna Pompejańska (z Różańcem)Książka również zawiera historię życia błogosławionego Bartolo Longo. Opisuje budowę Bazyliki w Pompejach oraz historię obrazu Matki Bożej Pompejańskiej. W książce znajdujemy harmonogram dotyczący odmawiania nowenny oraz świadectwa osób, które doświadczyły szczególnych łask dzięki modlitwie.

Omówione jest też nabożeństwo piętnastu sobót - nabożeństwo do Matki Bożej Pompejańskiej, również łaskami słynące. Nabożeństwo piętnastu sobót jest odprawiane w Sanktuarium Świętości Życia w miesiącach letnich. Połączone jest z peregrynacja obrazu Matki Bożej Pompejańskiej po domach Parafian, gdzie przy tej okazji, przez tydzień rodziny gromadzą się na wspólnej modlitwie przy wizerunku Matki Bożej. Do księgarni


 Nowenna Pompejańska - łaska wytrwałej modlitwyMatka Boża podczas objawienia obiecała ciężko chorej, przykutej do łóżka  Fortunacie Agrelli uzdrowienie prosząc o modlitwą na różańcu. Świadectwo uzdrowionej dziewczynki dało początek Nowennie Pompejańskiej.

Książka o małym formacie jest instrukcja omawiania nowenny a także zawiera świadectwa osób, które wyprosiły łaski poprzez modlitwę. Bardzo często otrzymane łaski przerastały najśmielsze przypuszczenia proszących osób.  Do księgarni


 

 

źródło tekstu: http://pompejanska.rosemaria.pl/  

Sanktuarium matki Bożej w Pompejach - patrz foto